Skip to content

GBA-900UU-3A | CASIO

G-SQUAD
GBA-900 系列

GBA-900UU-3A

My GShock

運動風格的G-SQUAD系列展現都市街頭風格。不論於城市街頭或身處戶外,有質感的都市色調幫助你提升訓練水準。

規格

*所列產品的色調有些可能會與實際產品不同。

Select a location