WU-BT10 | CASIO VIETNAM

Bộ chuyển đổi âm thanh & MIDI không dây
Tùy chọn

WU-BT10

G-SHOCK của tôi

Cắm bộ chuyển đổi âm thanh & MIDI không dây này vào một thiết bị CASIO được hỗ trợ sẽ cho phép bạn kết nối Bluetooth® với các thiết bị thông minh dùng cho tín hiệu âm thanh và dữ liệu MIDI.

MIDI không dây & Bộ chuyển đổi âm thanh【WU-BT10】

Cắm bộ chuyển đổi âm thanh & MIDI không dây này vào một thiết bị CASIO được hỗ trợ sẽ cho phép bạn kết nối Bluetooth ® với các thiết bị thông minh dùng cho tín hiệu âm thanh và dữ liệu MIDI.

Các mẫu máy CASIO được hỗ trợ

CT-S1000V/CT-S500/CT-S1/CT-S400/CT-S410/LK-S450/PX-S1100/PX-S3100/PX-S7000/PX-S6000/PX-S5000

Phần mềm ứng dụng được hỗ trợ

「CASIO MUSIC SPACE」「Chordana Play」「Chordana Play for Piano」
Truy cập trang web của CASIO dưới đây.
https://www.casio.com/intl/electronic-musical-instruments/apps/

Các thiết bị thông minh được hỗ trợ

iPhone/iPad, thiết bị Android tương thích MIDI

Logo và nhãn hiệu Bluetooth ® là các nhãn hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hình thức sử dụng nhãn hiệu này của CASIO COMPUTER CO., LTD. đều đã được cấp phép.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Mẫu máy

WU-BT10

Kích thước

22,6 mm (rộng) × 36,6 mm (cao) × 24,2 mm (sâu)

Trọng lượng

Khoảng 8,0 g

Đầu nối

USB kiểu A

Bộ cấp điện

Nguồn điện qua cổng USB

Tiêu thụ điện

0,25 W

Phiên bản Bluetooth ®

5.0

Cấu hình được hỗ trợ

A2DP (âm thanh), GATT (kết nối MIDI qua Bluetooth ® năng lượng thấp)

Codec được hỗ trợ

SBC

Đầu ra không dây

Class1

Dải tần số truyền

2402 đến 2480 MHz

 

Select a location