DW-5600E-1VQ | G-SHOCK ĐỒNG HỒ SỐ DÒNG 5600 | CASIO VIETNAM

ĐỒNG HỒ SỐ
DÒNG 5600

DW-5600E-1VQ

G-SHOCK của tôi

Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét và hiển thị đèn nền EL thuận lợi được gói gọn trong một thiết kế chắc chắn, mạnh mẽ và thời trang.

Thông số kỹ thuật

*Tông màu của các sản phẩm được liệt kê có thể khác với sản phẩm thực tế trong một số trường hợp.

Select a location