DW-5600GC-7 | G-SHOCK ĐỒNG HỒ SỐ DÒNG 5600 | CASIO VIETNAM

ĐỒNG HỒ SỐ
DÒNG 5600

DW-5600GC-7

G-SHOCK của tôi

Đồng hồ dòng Khu rừng băng giá có những bông tuyết kỹ thuật số nằm ẩn trong hoạ tiết nguỵ trang trên nền màu tuyết trắng mùa đông, để có bề mặt băng giá thật ngầu.

Thông số kỹ thuật

*Tông màu của các sản phẩm được liệt kê có thể khác với sản phẩm thực tế trong một số trường hợp.

Select a location