Skip to content

Verwijderen van batterijen | CASIO

Standaard verzendtijd: max. 3 werkdagen          Gratis verzending van meer dan 79 €          Gratis retourzending.

VERWIJDERING VAN OUDE APPARATEN/BATTERIJEN

HELP ONS HET MILIEU TE BESCHERMEN
Informatie over het verwijderen en inleveren van uw elektrische apparaten en gebruikte batterijen:


Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten

(voor producten voor huishoudelijk gebruik)


Het symbool (doorgestreepte vuilnisbak) op het product betekent dat het betreffende apparaat niet mag worden vermengd met uw huishoudelijk afval of aan het einde van de levensduur mag worden weggegooid, maar thuishoort in speciale inzamelings- en inleveringssystemen.

Elektrische en elektronische apparatuur in de afvalfase wordt aangeduid als oude apparaten. Eigenaren van gebruikte apparaten moeten in de regel gebruikte batterijen en accu's die niet in het gebruikte apparaat zijn ingesloten, scheiden voordat zij deze aan een inzamelingspunt overdragen. Dit geldt niet als de oude apparaten worden overgedragen aan openbare afvalbeheersinstanties en worden gescheiden van andere oude apparaten met het oog op voorbereiding voor hergebruik.

Mededeling over privacy
Oude apparaten bevatten vaak gevoelige persoonlijke gegevens. Dit geldt met name voor apparaten voor informatie- en telecommunicatietechnologie. Houd er in uw eigen belang rekening mee dat iedere eindgebruiker verantwoordelijk is voor het wissen van de gegevens op de oude apparaten die dienen te worden verwijderd.


Verwijdering van gebruikte batterijen

Dit symbool (doorgestreepte vuilnisbak) op de batterij geeft aan dat de batterij niet ongesorteerd in de prullenbak mag worden verwijderd, maar aan het einde van de levensduur moet worden ingeleverd voor recycling bij een aangewezen inzamelingspunt van de lokale gemeente of speciale inzamelings- en inleveringssystemen.

Indien onder het symbool een chemisch symbool wordt vermeld, geeft dit aan dat de batterij de betreffende chemische stof bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood).

U wordt aangemoedigd om gebruikte batterijen in te leveren.

Optie om gebruikte apparaten en gebruikte batterijen terug te sturen

Onjuiste afvalverwijdering kan, onder bepaalde omstandigheden, een schadelijk effect hebben op het milieu en de gezondheid vanwege potentieel gevaarlijke stoffen. Door mee te werken aan de juiste verwijdering van de afgedankte apparatuur en/of afgedankte batterijen, draagt u bij aan het hergebruik, de recycling en de terugwinning van de gebruikte apparaten en/of gebruikte batterijen en het beschermen van ons milieu.

CASIO Europe GmbH is geregistreerd bij Stibat en de Stichting OPEN in Nederland.

Gratis inzamelingspunten voor oude apparaten en/of oude batterijen zijn bij u in de buurt beschikbaar voor het inleveren van oude apparaten en/of oude batterijen. U kunt de adressen van gemeentelijke inzamelingspunten verkrijgen bij uw gemeente. Adressen van inzamelingspunten voor kleine oude apparaten en/of oude batterijen zijn ook beschikbaar op www.legebatterijen.nl, zoals onderhouden door Stibat. Daarnaast kunt u, bij de aankoop van een nieuw apparaat, een oud apparaat van een gelijkwaardig type met dezelfde functies als het geleverde apparaat kostenloos inleveren bij de betreffende distributeur. Apparaten die niet groter zijn dan 25 centimeter in een buitenafmeting kunnen ook worden ingeleverd in of nabij detailhandelszaken met een verkoopoppervlak voor elektrische en elektronische apparatuur van ten minste 400 vierkante meter, onafhankelijk van de aankoop van een nieuw apparaat.

Oude apparaten die niet groter zijn dan 25 centimeter in enige afmeting en/of oude batterijen kunnen ook kostenloos fysiek of per post worden ingeleverd bij ons CASIO distributiecentrum met als onderwerp "Oude apparaten inleveren":

CASIO Europa GmbH
Casio-Platz 1
D-22848 Norderstedt, Duitsland

Als u een oud apparaat van een gelijkwaardig type kostenloos wilt retourneren in verband met de aankoop van een CASIO product, stuur ons dan een korte e-mail (shop_nl@casio.de). U ontvangt dan van ons een e-mail met een retourlabel en het verzendadres.

Alleen huishoudelijke hoeveelheden worden teruggenomen (maximaal 5 stuks per type apparatuur).

Select a location