Skip to content

Algemene verkoopvoorwaarden | CASIO

Standaard verzendtijd: max. 3 werkdagen          Gratis verzending van meer dan 79 €          Gratis retourzending.

Algemene verkoopvoorwaarden voor de Online Shop van CASIO Europe GmbH

Inhoudsopgave

1.    Toepassingsgebied en locatie
2.    Inhoud van de Algemene verkoopvoorwaarden; relevante versie van de Algemene verkoopvoorwaarden; relatie tussen de Algemene verkoopvoorwaarden en strijdige of aanvullende algemene voorwaarden van uzelf
3.    Wederpartij
4.    Gerichtheid en betekenis van het aanbod aan goederen; informatie over het bestelproces en de totstandkoming van de overeenkomst; vrijblijvendheid van uw aanbod
5.    Overeenkomsten voor goederen met digitale content en digitale diensten
6.    Prijzen en verzendkosten
7.    Betalingswijzen en kredietbeoordeling
8.    Promotievouchers en verzilvering daarvan
9.    Eigendomsvoorbehoud
10.    Levering
11.    Privacy
12.    Recht op herroeping voor Consumenten
13.    Aanvullend recht op retourzending (uitsluitend voor het Collectief Bestelproces Scholen)
14.    Materiële gebreken en eigendomsgebreken
15.    Aansprakelijkheid en uitsluiting van aansprakelijkheid
16.    Klantenservice
17.    Geschillenoplossing
18.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

1.    Toepassingsgebied en locatie

1.1    Deze Algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan in onze online shop die u vindt via www.casio.com/nl ("Online Shop") tussen Ons, te weten CASIO Europe GmbH ("CASIO", "Wij", "Ons"), en u als onze klant. Daarnaast zijn deze Algemene verkoopvoorwaarden ook van toepassing op het collectief bestellen van bepaalde producten via school bij de Online Shop door daarvoor in aanmerking komende gebruikers die toegangscodes hebben ontvangen op grond van tussen CASIO en scholen gesloten raamovereenkomsten ("Collectief Bestelproces Scholen").
1.2    U kunt de Algemene verkoopvoorwaarden te allen tijde inzien in de Online Shop voordat u een bestelling plaatst. De Algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op uw bestelling worden u tevens per separate e-mail toegezonden met de bevestiging van de bestelling.

 

2.    Inhoud van de Algemene verkoopvoorwaarden; relevante versie van de Algemene verkoopvoorwaarden; relatie tussen de Algemene verkoopvoorwaarden en strijdige of aanvullende algemene voorwaarden van uzelf

2.1    In deze Algemene verkoopvoorwaarden wordt de contractuele relatie nader uitgewerkt. Tegelijk bevatten deze Algemene verkoopvoorwaarden belangrijke informatie voor consumenten, zoals wettelijk verplichte informatie over rechten en verplichtingen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake verkoop op afstand en elektronische handel.
2.2    De versie van de Algemene verkoopvoorwaarden zoals die geldt op het moment van bestelling is van toepassing.
2.3    Eventuele afwijkende, strijdige of aanvullende algemene voorwaarden die van u worden ontvangen worden uitsluitend onderdeel van de overeenkomst als deze uitdrukkelijk door Ons zijn erkend. Algemene voorwaarden van uzelf worden geen onderdeel van de overeenkomst door het enkele feit dat Wij van die algemene voorwaarden op de hoogte zijn.

 

3.    Wederpartij

        Indien u een overeenkomst met Ons aangaat via de Online Shop is uw wederpartij:

        Casio Europe GmbH
        Casio-Platz 1
        D-22848 Norderstedt
        Telefoon: +49 (0)40-528 65-0
        Fax: +49 (0)40-528 65-100
        E-Mail: info@casio.de

        Managing director: Kazuyuki Yamashita
        Ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank te Kiel, onder nr.: HRB 3315
        BTW-identificatienummer: DE 118536381
        WEEE reg.nr. WEEENL0489

 

4.    Gerichtheid en betekenis van het aanbod aan goederen; informatie over het bestelproces en de totstandkoming van de overeenkomst; vrijblijvendheid van uw aanbod

4.1    Het assortiment aan goederen dat in de Online Shop wordt aangeboden is uitsluitend gericht op meerderjarige personen die onbeperkt handelingsbekwaam zijn.
4.2    Het door Ons aanbieden en aanprijzen van goederen in onze Online Shop houdt geen bindende aanbieding in om een koopovereenkomst aan te gaan voor bepaalde goederen.
4.3    U kunt de goederen die in de Online Shop worden aangeboden in uw winkelwagen plaatsen door te klikken op de knop "Toevoegen aan winkelmandje" of op het winkelwagen-icoontje dat naast de goederen wordt getoond. U kunt te allen tijde de in de winkelwagen geselecteerde artikelen bekijken en Wijzigingen aanbrengen in uw bestelling. Dit is mogelijk zolang u uw bestelling nog niet hebt afgerond. Toegang tot de winkelwagen krijgt u door te klikken op het winkelwagen-icoontje in de rechterbovenhoek op de website. U kunt alle invoerfouten in de winkelwagen corrigeren door het aantal artikelen dat in de mand is geplaatst te Wijzigen of door te klikken op het prullenbak-icoontje om het product uit de winkelwagen te verwijderen voordat u klikt op "Kassa".
4.4    Als u klikt op de knop "Kassa", kunt u de leverings- en betalingsgegevens invoeren die nodig zijn voor verwerking van uw bestelling. Daarnaast ziet u een overzicht van de artikelen die in uw winkelwagen zijn geplaatst. 
4.5    Nadat u op de knop "Ga naar de samenvatting" hebt geklikt, wordt u doorgeleid naar een overzichtspagina. Op de overzichtspagina kunt u de goederen bekijken die u eerder in de winkelwagen hebt geplaatst. U kunt ook uw leverings- en betalingsinformatie bekijken. Indien gewenst, kunt u de goederen, leverings- of betalingsinformatie wijzigen door te klikken op de  knop "Wijzigen" bij het betreffende onderdeel. Zolang u nog niet hebt geklikt op de knop "Bestellen met betaalverplichting" aan het eind van het bestelproces kunt u het bestelproces te allen tijde annuleren.
4.6    Door te klikken op de knop "Bestellen met betaalverplichting" aan het eind van de overzichtspagina komt er nog geen koopovereenkomst tot stand. In plaats daarvan doet u een wettelijk bindend aanbod aan Ons om een koopovereenkomst aan te gaan voor de goederen die u in de winkelwagen hebt gelegd.
4.7    De koopovereenkomst tussen u en Ons wordt eerst juridisch bindend nadat Wij uw bestelling hebben geaccepteerd. Acceptatie van uw aanbod vindt plaats per e-mail door het versturen van een "Bevestiging van de bestelling".
4.8    Als bijlage bij de Bevestiging van de bestelling sturen Wij u een exemplaar van de Algemene verkoopvoorwaarden zoals die gelden op het moment van de bestelling, met daarin de voorwaarden voor herroeping, betaling en verzending.
4.9    De informatie in dit artikel 4 geldt ook voor reserveringen. Wij maken u erop attent dat de tijd totdat u de goederen en/of diensten ontvangt normaal gesproken langer is in geval van een reservering in vergelijking met een bestelling voor goederen en/of diensten die op dat moment verkrijgbaar zijn; informatie over de periode waarbinnen u de goederen en/of diensten ontvangt is te vinden op de productinformatiesite en op de overzichtspagina.
4.10    Uitsluitend voor het Collectief Bestelproces Scholen: Voor inzage in aanbiedingen op grond van het Collectief Bestelproces Scholen en het plaatsen van een bestelling via het Collectief Bestelproces Scholen is een toegangscode nodig die u hebt ontvangen van uw school (d.w.z. de school die in het Collectief Bestelproces Scholen is aangegeven en die hoort bij de toegangscode die u hebt ingevoerd - de "School"), op de voorwaarde dat uw School een raamovereenkomst voor collectief bestellen via de school is aangegaan. U dient de toegangscode in te voeren voordat u aanbiedingen op grond van het Collectief Bestelproces Scholen kunt inzien en een bestelling via het Collectief Bestelproces Scholen kunt plaatsen.
4.11    Uitsluitend voor het Collectief Bestelproces Scholen: Bestellingen kunnen na ontvangst van de e-mail met de "Bevestiging van de bestelling", maar vóór ontvangst van de e-mail met de "Leveringsbevestiging" nog worden geannuleerd. In dat geval ontvangt u uw geld terug. Zodra de e-mail "Leveringsbevestiging" is verzonden, kunt u de bestelling niet meer annuleren. Dit laat echter uw recht op herroeping zoals beschreven in artikel 12 en uw recht om producten retour te zenden zoals beschreven in artikel 13 onverlet.

 

5.    Overeenkomsten voor goederen met digitale content en digitale diensten

5.1    Als het gaat om goederen met digitale elementen, waarbij de digitale content of diensten zijn vervat in of behoren bij de goederen, kunnen Wij die digitale content aanpassen. Wij zullen u op duidelijke en begrijpelijke Wijze op de hoogte stellen van die aanpassingen. Aanpassingen die noodzakelijk zijn om de contractuele conformiteit van de digitale content te behouden, waaronder de beveiliging daarvan ("Updates"), kunnen door Ons te allen tijde worden verstrekt.
5.2    In andere gevallen kunnen Wij aanpassingen aanbrengen ("Wijzigingen") indien daar een goede reden voor is. Van een goede reden is bijvoorbeeld sprake als de Wijziging noodzakelijk is (i) om de digitale content of diensten aan te passen aan een nieuwe technische omgeving of (ii) om de digitale content of diensten aan te passen aan een groter aantal gebruikers of (iii) om andere belangrijke operationele redenen. Als de Wijziging meer dan onbelangrijke nadelige gevolgen heeft voor de toegang tot of het gebruik van deze goederen zal CASIO de gebruiker zodanig op de hoogte stellen dat deze informatie vervolgens op een duurzaam medium kan worden opgeslagen.

 

6.    Prijzen en verzendkosten

6.1    De verkoopprijzen van de goederen die in onze Online Shop worden aangeboden worden vastgesteld op basis van de prijsinformatie in de Online Shop zoals die geldt op het moment van bestelling. Tenzij anders is aangegeven zijn alle prijzen in de Online Shop uitgedrukt in euro's en zijn al die prijzen brutoprijzen, inclusief de wettelijke btw.
6.2    Als er (aanvullende) verzendkosten worden gemaakt, worden deze afzonderlijk aangegeven in onze Online Shop direct achter de aangeboden producten, via de link "Leveringsvoorwaarden" en in het kader van de bestelling. De prijs inclusief btw en toepasselijke verzendkosten ("Totale betaling") wordt getoond in het bestelformulier voordat u de bestelling plaatst.

 

7.    Betalingswijzen en kredietbeoordeling

7.1    U kunt kiezen uit onderstaande betalingswijzen. De specifieke betalingswijzen die beschikbaar zijn, vloeien voort uit de selectiemogelijkheden op de website tijdens het bestelproces. Het onderstaande houdt geen recht in op een specifieke betalingswijze indien deze niet tijdens het bestelproces wordt getoond.

 • Creditcard (Visa en MasterCard)
  Als u uw bestelling plaatst, verstrekt u uw creditcardgegevens. Na het doorlopen van het legitimatieproces als rechtmatige kaarthouder wordt de betalingstransactie onmiddellijk automatisch uitgevoerd. Bij betaling per creditcard is het moment van betaling gelijk aan het moment van bestelling.
 • PayPal
  Als u in onze Online Shop betaalt met PayPal wordt u doorgeleid naar PayPal. PayPal krijgt dan toegang tot uw bank- en/of creditcardgegevens zoals die zijn opgeslagen door PayPal en geeft de betaling aan Ons door. De gebruiksvoorwaarden van PayPal zijn van toepassing. Bij betaling via PayPal is het moment van betaling gelijk aan het moment van bestelling.
 • iDeal
  Als u uw bestelling plaatst, wordt u doorgeleid naar de site van iDeal om de betaling te verrichten. Zodra de betaling is afgerond, wordt u teruggeleid naar onze Online Shop. Bij betaling door middel van iDeal is het moment van betaling gelijk aan het moment van bestelling.

7.2    U ontvangt een factuur bij elke bestelling voor goederen. De factuur wordt u na de Bevestiging van de bestelling afzonderlijk per e-mail toegezonden als PDF-bijlage. U stemt er hierbij mee in dat de factuur langs elektronische weg aan u wordt toegezonden. Om de factuur te openen moet u beschikken over een programma dat PDF-bestanden kan openen. U kunt bijvoorbeeld gratis Adobe Acrobat Reader downloaden via https://acrobat.adobe.com/de/de/acrobat/pdf-reader.html.

 

8.    Promotievouchers en verzilvering daarvan

8.1    Promotievouchers zijn vouchers die niet kunnen worden gekocht maar die Wij uitgeven in het kader van reclamecampagnes of andere acties (zoals sweepstakes) met een specifieke geldigheidsduur. Geldige promotievouchers kunnen in onze Online Shop worden verzilverd. De waarde van de promotievoucher wordt automatisch in mindering gebracht op de brutoprijs door een geldige vouchercode in te voeren.
8.2    Promotievouchers zijn uitsluitend geldig tijdens de op de promotievoucher aangegeven periode en kunnen uitsluitend eenmalig worden verzilverd in het kader van één enkel bestelproces. Individuele goederen of groepen van goederen die verkrijgbaar zijn via onze Online Shop kunnen worden uitgesloten van de voucheractie. De waarde van een promotievoucher wordt niet in contanten uitgekeerd en er wordt geen rente over vergoed. De promotievoucher wordt niet gerestitueerd als goederen geheel of gedeeltelijk retour worden gezonden.
8.3    Voor onze promotievouchers kan een minimum bestelwaarde gelden. In dat geval vloeit de minimum bestelwaarde voort uit de desbetreffende promotievoucher zelf.
8.4    Promotievouchers kunnen uitsluitend worden verzilverd voordat het bestelproces wordt afgerond. Creditering achteraf is niet mogelijk. De promotievoucher is niet overdraagbaar aan derden. Tenzij Wij anders hebben aangegeven kunnen promotievouchers niet met elkaar worden gecombineerd.
8.5    Als u een promotievoucher hebt gebruikt bij uw aankoop behouden Wij Ons het recht voor om u de oorspronkelijke prijs van de goederen die u onder zich hebt in rekening te brengen zonder de promotievoucher in mindering te brengen indien de totale waarde van de bestelling als gevolg van uw retourzending niet langer voldoet aan de minimum bestelwaarde die voortvloeit uit de promotievoucher.

 

10.    Levering

10.1    De levertermijnen en leverdata vloeien voort uit de informatie in het bestelproces. Wij maken u in het bijzonder attent op de leverdatum zoals aangegeven op de pagina met de productinformatie en de overzichtspagina als u goederen en/of diensten reserveert die nog niet verkrijgbaar zijn.
10.2    Na verzending van de Leveringsbevestiging geldt gewoonlijk een levertermijn van 1 à 2 werkdagen voor verzending binnen Nederland. Voor individuele goederen worden mogelijk afwijkende levertijden afzonderlijk in de Online Shop aangegeven.
10.3    Levering van de goederen vindt plaats door middel van verzending naar het door u opgegeven afleveradres.
10.4    Zodra Wij uw bestelling geheel of gedeeltelijk verzenden, sturen Wij u een Leveringsbevestiging.
10.5    Uitsluitend voor het Collectief Bestelproces Scholen: Indien u een bestelling plaatst op grond van het Collectief Bestelproces Scholen geldt het volgende in afwijking van artikel 10.1 t/m 10.3:
    (a) De producten die u bestelt worden standaard afgeleverd bij uw School, tenzij u bij het bestelproces hebt aangegeven dat het product moet worden afgeleverd op een ander adres (bijvoorbeeld uw privéadres). Na het plaatsen van de bestelling kan het afleveradres niet meer worden gewijzigd.
    (b) Aflevering van de bestelde producten vindt, voor zover die producten worden afgeleverd bij uw School, gewoonlijk plaats na afloop van de geldigheidsduur van de aanbieding (d.w.z. na afloop van het specifieke Collectieve Bestelproces Scholen) zoals vermeld in de Online Shop op het moment dat u de bestelling plaatst. Wij maken u erop attent dat aflevering van uw bestelling plaatsvindt volgens de specifieke afspraken bij de School zoals vermeld in het Collectief Bestelproces Scholen. CASIO kan derhalve geen vaste leverdatum aan u bevestigen voor een Collectieve Bestelling Scholen. Als u ervoor kiest om de producten te laten afleveren op een individueel adres (bijvoorbeeld uw privéadres) in plaats van bij uw School, is het hiervoor in artikel 10.1 en 10.2 bepaalde van toepassing.

 

11.    Privacy

        Voor informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens wordt u verwezen naar de Privacyverklaring voor de Website van CASIO, die u hier vindt.

 

12. Recht op herroeping voor Consumenten

In deze Algemene verkoopvoorwaarden betekent consument: ieder natuurlijk persoon die, met betrekking tot overeenkomsten waarop deze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, handelt voor doeleinden buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Enkel en alleen als u een consument bent hebt u het recht om de overeenkomst te herroepen binnen 14 dagen na totstandkoming. Als er daarnaast nog een ander recht op herroeping geldt voor klanten die consumenten zijn, wordt er in dat geval bijzondere informatie verstrekt. Hieronder treft u informatie aan over uw recht op herroeping:

 
 

Instructies met betrekking tot het recht op herroeping

 

Recht op herroeping

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

 

Voor overeenkomsten voor de levering van goederen: loopt de herroepingstermijn af 14 dagen na de dag waarop de goederen fysiek aan u of een door u aangewezen derde niet zijnde de vervoerder in bezit gegeven worden. In alle andere situaties: Het recht op herroeping eindigt 14 dagen na de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

Om het recht op herroeping te kunnen uitoefenen dient u Ons daarvan op de hoogte te stellen (CASIO Europe GmbH, Casio-Platz 1, D-22848 Norderstedt, telefoon: +49 (0)40-528 65-0, fax: +49 (0)40-528 65-100, shop_nl@casio.de) van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). U kunt het bijgesloten model herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. Om te voldoen aan de herroepingstermijn, hoeft u uw kennisgeving over de uitoefening van het recht op herroeping alleen maar te versturen voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zullen Wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere bezorgingswijze dan de door Ons aangeboden goedkoopste standaardbezorging). Wij betalen direct terug en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop Wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Wij doen deze terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval loopt u geen kosten op als gevolg van deze terugbetaling.

 

Verder geldt het volgende voor overeenkomsten voor de levering van goederen:

Wij kunnen de restitutie achterhouden totdat Wij de producten retour hebben ontvangen of, eerder is, totdat u bewijs hebt overgelegd van het feit dat u de producten hebt geretourneerd. U dient Ons de goederen zo snel mogelijk, en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag van kennisgeving van de herroeping van de overeenkomst, terug te zenden of te overhandigen. Aan deze uiterste datum wordt voldaan als u de goederen terugzendt voordat de periode van 14 dagen is verlopen. Wij nemen de kosten van retournering van de goederen voor onze rekening. U bent slechts aansprakelijk voor de mogelijke waardevermindering van de goederen als gevolg van het hanteren van de goederen, anders dan strikt noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

 

Informatie over verval van het recht op herroeping:

Op grond van artikel 6:230p Burgerlijk Wetboek bestaat er onder meer geen recht op herroeping in geval van overeenkomsten voor de levering van goederen die niet reeds zijn vervaardigd en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument, en in geval van overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden, en vervalt het recht op herroeping voor overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die niet in aanmerking komen voor retourzending in verband met bescherming van de gezondheid of hygiëne als het zegel daarvan verwijderd is na aflevering en voor overeenkomsten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als het zegel daarvan verwijderd is na aflevering.

 

Voor verval van het recht op herroeping voor goederen met digitale content en diensten geldt het volgende:

In geval van diensten vervalt het recht op herroeping vervroegd indien de dienst geheel is geleverd en met de levering van de dienst eerst een aanvang is gemaakt nadat de gebruiker daarvoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven en tegelijkertijd heeft bevestigd ervan op de hoogte te zijn dat hij zijn recht op herroeping verliest na volledige nakoming van de overeenkomst. Het recht op herroeping vervalt vervroegd in geval van overeenkomsten in verband met digitale content als met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt nadat de gebruiker er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat met uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt vóór het einde van de herroepingstermijn, en heeft bevestigd ervan op de hoogte te zijn dat hij zijn recht op herroeping verliest door ermee in te stemmen dat een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.

 
 

Om het recht op herroeping te kunnen uitoefenen, kunt u gebruikmaken van onderstaand model herroepingsformulier. Dit is echter niet verplicht.

 
 

Model herroepingsformulier

 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen).

 
 • Aan CASIO Europe GmbH, Casio-Platz 1, D-22848 Norderstedt, Fax: +49 (0)40-528 65-100, shop_nl@casio.de:
 • Ik/Wij (*) zie(n)* bij deze af van mijn/onze (*) overeenkomst inzake de koop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*),
 • Besteld op (*)/ontvangen op (*):
 • Naam/Namen cOnsument(en):
 • Adres cOnsument(en):
 • Handtekening cOnsument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum
 

((*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 
 

13.    Aanvullend recht op retourzending (uitsluitend voor het Collectief Bestelproces Scholen)

        Uitsluitend in geval van een bestelling via het Collectief Bestelproces Scholen: Naast het wettelijke recht op herroeping zoals vermeld in artikel 12 biedt CASIO u vrijwillig een aanvullend recht op retourzending van bestelde producten gedurende een periode van 28 dagen na de dag waarop de goederen fysiek aan u of uw School of een door u aangegeven derde niet zijnde de vervoerder in bezit worden gegeven. De voorwaarden en bepalingen met betrekking tot het recht op herroeping zoals vermeld in artikel 12 zijn van overeenkomstige toepassing op dit recht op retourzending (in het bijzonder geldt het recht op retourzending uitsluitend als u consument bent). Het voorgaande laat het recht op herroeping volgens artikel 12 onverlet.

 

14.    Materiële gebreken en eigendomsgebreken

14.1    Na aflevering van de goederen verzoeken Wij u alle materiële gebreken die u hebt ontdekt, zoals kennelijke transportschade, bij de vervoerder of bij Ons te melden. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice (zie artikel 16). Indien uw aankoop voor beide partijen een zakelijke transactie betreft bent u verplicht om gebreken te melden in overeenstemming met art. 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel ("HGB"). Als u gebreken onmiddellijk meldt, zijn Wij beter in staat om onze eigen vorderingen jegens de vervoerder of de transportverzekeraar in te stellen. Indien u een consument bent, zal u uw klacht indienen in overeenstemming met artikel 7:23 Burgerlijk Wetboek.
14.2    In geval van gebreken in de kwaliteit of de eigendom van afgeleverde producten hebt u alle rechten die u uit hoofde van de toepasselijke wettelijke bepalingen ter beschikking staan.
14.3    Als u stelt dat, binnen één jaar na levering van een digitaal product, zodra dat is geleverd, of tijdens de levering van een digitaal product dat op permanente basis wordt geleverd, een materieel gebrek of een eigendomsgebrek aan het licht is gekomen, is het aan u om noodzakelijke maatregelen te nemen en mogelijk medewerking te verlenen als Wij trachten, met voor u zo min mogelijk storende technische middelen, vast te stellen of uw digitale omgeving compatibel was met de technische eisen van het digitale product op het desbetreffende moment. Als u niet aan deze verplicht voldoet, zal niet worden aangenomen dat het digitale product reeds gebrekkig was toen het werd geleverd. Indien u een consument bent, kan u volledig een beroep doen op de aan u toekomende rechten die u heeft op basis van de dwingendrechtelijke consumentenwetten.

 

15.    Aansprakelijkheid en uitsluiting van aansprakelijkheid

15.1    Vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van onkosten jegens Ons, onze organen, wettelijk vertegenwoordigers en/of hulppersonen zijn, ongeacht de rechtsgronden voor die vordering en in het bijzonder als gevolg van schending van de contractuele verplichting en/of onrechtmatige daad, uitgesloten.
15.2    Voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien Wij schuldig zijn aan opzet of grove schuld en/of bewuste roekeloosheid en/of in geval van schending van materiële contractuele verplichtingen. Materiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming een randvoorwaarde is voor de behoorlijke nakoming van de overeenkomst en op de nakoming waarvan u in de regel mag vertrouwen. In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen als gevolg van onopzettelijke en niet-grove schuld is de omvang van onze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de voorzienbare schade die gewoonlijk voortvloeit uit de overeenkomst. Voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien u een consument bent, edan kan u volledig een beroep doen op de aan u toekomende rechten en rechtsmiddelen die u heeft op basis van de dwingendrechtelijke consumentenwetten.
15.3    Indien Wij u Updates verstrekken voor goederen met digitale content staat het u vrij deze te installeren. Indien u ervoor kiest om de Updates niet te installeren, kunt u niet verwachten dat de digitale elementen in de contractueel overeengekomen staat zullen blijven. Wij maken u erop attent dat uw beslissing om Updates niet te installeren gevolgen heeft voor de aansprakelijkheid van CASIO voor de conformiteit van die functies van de digitale elementen voor het behoud waarvan de Updates in kwestie bedoeld waren. Indien u de Updates niet installeert, is CASIO niet aansprakelijk voor gebreken in producten als gevolg van het enkele ontbreken van die Update, mits CASIO de gebruiker op de hoogte heeft gesteld van de beschikbaarheid van de Update en de gevolgen van het niet installeren daarvan, en het feit dat u de Update niet of onjuist hebt geïnstalleerd niet het gevolg is van gebrekkige installatie-instructies die aan u zijn verstrekt.
15.4    De uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van artikel 15.1 en 15.3, alsmede de beperking van aansprakelijkheid op grond van artikel 15.2 gelden niet voor schade als gevolg van schade aan lijf en leden of gezondheid en voor zover Wij een garantie hebben gegeven of aansprakelijk zijn op grond van de Duitse Wet Productaansprakelijkheid en/of Titel 3 van Boek 6 (artikelen 6:185 - 6:193) Burgerlijk Wetboek.

16.    Klantenservice

        Voor vragen, klachten of grieven kunt u zich wenden tot onze klantenservice. Deze is bereikbaar per e-mail via shop_nl@casio.de.

 

17.    Geschillenoplossing

        De Europese Commissie biedt een internetplatform voor onlinegeschillenoplossing ("ODR"). Dit platform dient als contactpunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online koopovereenkomsten. Meer informatie vindt u via de volgende link: https://ec.europa.eu/cOnsumers/odr/. Wij zijn niet verplicht en zijn in het algemeen niet bereid om mee te werken aan een geschillenoplossingsprocedure voor een scheidsgerecht voor cOnsumenten.

 

18.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1    Indien Afnemer een handelaar is dan wel een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, heeft de rechter te Hamburg exclusieve relatieve bevoegdheid om kennis te nemen van alle geschillen die zich mochten voordoen als gevolg van contractuele overeenkomsten tussen de klant en CASIO.
18.2    Op alle geschillen die zich mochten voordoen als gevolg van of op grond van deze contractuele overeenkomst is Duits recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het "Weens Koopverdrag"). Ondanks de toepasselijkheid van Duits recht genieten klanten zijnde consumenten tevens de bescherming van de dwingendrechtelijke bepalingen die gelden in het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft. Het voorgaande laat de toepasselijkheid van dwingendrechtelijke bepalingen die de rechtskeuze beperken en in het bijzonder de toepasselijkheid van dwingendrechtelijke bepalingen die gelden in de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, zoals wetgeving inzake consumentenbescherming, onverlet.

 

- CASIO Europe GmbH, Versie: [31.05.2022] -

Select a location