Skip to content

Gebruiksvoorwaarden | CASIO

Standaard verzendtijd: max. 3 werkdagen          Gratis verzending van meer dan 79 €          Gratis retourzending.

Gebruiksvoorwaarden

CASIO streeft er voortdurend naar om op deze internetpagina's actuele, volledige en correcte informatie te verstrekken.

1. Gebruik van afbeeldingen en tekst

De gehele inhoud op deze website, met name afbeeldingen, tekst en grafische afbeeldingen, zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of wetgeving inzake oneerlijke concurrentie. Dit kan ook het geval zijn wanneer de voor de bescherming van het auteursrecht vereiste originaliteit niet wordt geacht te zijn bereikt. Het downloaden en kopiëren van materiaal mag alleen gebeuren met voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ons. Bij oneigenlijk gebruik van de door ons ter beschikking gestelde inhoud zijn alle juridische maatregelen voorbehouden.

De gebruikershandleidingen en handboeken die op onze website beschikbaar zijn om te downloaden zijn in het bijzonder onderworpen aan de bescherming van het auteursrecht. Afzonderlijke gebruikershandleidingen mogen uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik gedownload worden. Elke verdere verveelvoudiging en doorgifte aan derden is verboden, met name voor commerciële doeleinden of voor gebruikte apparaten. Elke inbreuk hierop kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding of zelfs een strafbaar feit vormen.

 

2. Externe links

CASIO is niet aansprakelijk voor websites die buiten het domein liggen en waarvan de inhoud duidelijk niet het eigendom van CASIO is. Het openen van een nieuw venster geeft aan dat er een link is gemaakt naar een externe internetsite. Wij kunnen niet uitsluiten dat de aanbieder de inhoud van de website waarnaar de link verwijst nadien heeft gewijzigd. Externe websites worden nadien niet gecontroleerd. Indien u aanstoot neemt aan de inhoud van gelinkte websites, gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen zodat wij de links kunnen verwijderen indien noodzakelijk.

3. Handelsmerken / auteursrechten

"CASIO" is een geregistreerd handelsmerk van CASIO Computer Co., Ltd., Japan.

Alle merken, logo's, internetadressen, product- of modelbeschrijvingen die verwijzen naar producten of diensten van CASIO of aan CASIO gelieerde ondernemingen zijn handelsmerken en behoren toe aan CASIO of aan CASIO gelieerde ondernemingen. De lijst met handelsmerken en bedrijfsaanduidingen is niet uitputtend en het weglaten van een handelsmerk op deze webpagina's betekent niet dat van de bescherming ervan wordt afgezien.

Het gebruik, en in het bijzonder het wijzigen, van CASIO symbolen/ merken is verboden, tenzij er vooraf schriftelijke autorisatie door CASIO is gegeven of de autorisatie wettelijk is vastgelegd (niet als handelsmerk gebruikt).

Andere product- en bedrijfsbeschrijvingen die op deze website worden gebruikt, kunnen handelsmerken zijn die toebehoren aan de desbetreffende eigenaar, en deze worden uitdrukkelijk als zodanig erkend.

 

4. Wijzigingen en fouten

CASIO heeft het recht om de producten, website, klantenservice, diensten, programma en deze gebruikersvoorwaarden op elk moment, met of zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen.

Select a location