Cookiebeleid | CASIO

Cookiebeleid

Laatst gewijzigd: [2022-05-31]

 

Deze Cookieverklaring beschrijft hoe CASIO Europe GmbH, Casio-Platz 1, D-22848 Norderstedt, Duitsland ("CASIO", "Wij", "Onze" of "Ons") cookies, web beacons, pixels en plug-ins (gezamenlijk "Cookies en Vergelijkbare Technologieën" genoemd) gebruikt om informatie te verzamelen en op te slaan wanneer de gebruiker ("U" of "Uw") Onze website [www.casio.com/nl] [gshock.casio.com/nl] ("Website") bezoekt. Deze Cookieverklaring beschrijft verder hoe Wij als verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens en andere informatie die via Cookies en Vergelijkbare Technologieën worden verzameld, verder verwerken in het bijzonder in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

 

Inhoudsopgave


I. Algemene informatie

1. Wat zijn cookies en welke informatie verzamelen ze?
2. Waarom zijn cookies nuttig?
3. First party en third party cookies
4. Web beacons, pixel en plug-ins
5. Sessie- en permanente Cookies en Vergelijkbare Technologieën
6. Koppeling van Cookies en Vergelijkbare Technologieën aan andere gegevens
7. Delen van Cookiegegevens en gegevens over websitegebruik met dochterondernemingen en dealers/partners van CASIO
8. Google Analytics
9. Uitschakelen, verwijderen of afmelden van Cookies en Vergelijkbare Technologieën
10. Gevolgen van het uitschakelen van Cookies en Vergelijkbare Technologieën en dus van het niet verstrekken van persoonlijke informatie


II. Details over de Cookies en Vergelijkbare Technologieën die op de Website worden gebruikt, de rechtsgrondslagen, de bewaartermijnen en de ontvangers van de gegevens

1. Strikt noodzakelijke Cookies en Vergelijkbare Technologieën
2. Voorkeuren Cookies en Vergelijkbare Technologieën
3. Statistische Cookies en Vergelijkbare Technologieën
4. Gerichte Advertentie Cookies en Vergelijkbare Technologieën

 

III. Ontvangers en categorieën van ontvangers aan wie Wij Persoonsgegevens doorgeven

 

IV Grensoverschrijdende doorgifte van gegevens

 

V. Uw rechten, Hoe U Uw rechten kunt uitoefenen, Cookies en Vergelijkbare Technologieën uitschakelen

1. Uw rechten
2. Hoe U Uw rechten kunt uitoefenen en Cookies en Vergelijkbare Technologieën uit kunt schakelen

 

VI. Meer informatie

 

 

I. Algemene informatie

 

1. Wat zijn cookies en welke informatie verzamelen ze?

Wanneer U Onze Website bezoekt, kunnen Wij of een geautoriseerde derde partij U een cookie sturen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op Uw apparaat kunnen worden geplaatst. Wanneer een website wordt bezocht, zal een cookie die op een apparaat is geplaatst informatie sturen naar de partij die de cookie heeft geplaatst. Cookies komen veel voor en worden op veel websites gebruikt. Elk cookie bevat meestal de naam van het domein waarvan het afkomstig is, de "levensduur" van de cookie en meestal het IP-adres of een ander uniek nummer van het apparaat, en kan dus persoonsgegevens bevatten, d.w.z. informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

2. Waarom zijn cookies nuttig?

Cookies stellen een website-eigenaar in staat nuttige dingen te doen; een cookie stelt een website-eigenaar bijvoorbeeld in staat te achterhalen of een computer (en waarschijnlijk de gebruiker ervan) de site eerder heeft bezocht. In het algemeen is het doel van cookies het verbeteren van de prestaties van de website en de ervaring van de gebruiker bij het gebruik van die website. Cookies helpen om een website efficiënter te laten werken, extra functies mogelijk te maken en website-eigenaren extra informatie te verschaffen over Uw bezoek aan een website. Cookies stellen een website-eigenaar ook in staat het algemene gebruik van de site te volgen en te bepalen aan welke gebieden gebruikers de voorkeur geven. Cookies helpen de gebruiker om het bezoek aan een website te vergemakkelijken door de gebruiker bij terugkomst te herkennen en de gebruiker een aangepaste ervaring te bieden.

 

3. Cookies van eerste en derde partijen

Onze Website kan cookies van eerste partijen plaatsen en derde partijen toestaan om cookies op Uw apparaat te plaatsen. Het verschil tussen een 'cookie van een eerste partij' en een 'cookie van een derde partij' heeft te maken met de controle van de partij die de cookie plaatst. Cookies van eerste partijen zijn cookies die specifiek zijn voor de website die ze heeft aangemaakt. Het gebruik ervan stelt Ons in staat een efficiënte dienst te verlenen en de gedragspatronen van bezoekers aan de Website te volgen. Cookies van derden daarentegen worden door een derde partij (d.w.z. niet door Ons) op Uw apparaat geplaatst. Hoewel wij derden toegang kunnen verlenen tot de Website om deze cookies op de apparaten van gebruikers te plaatsen, behouden wij geen controle over de door cookies geleverde informatie, noch hebben wij toegang tot die gegevens. Deze informatie wordt volledig beheerd door die derde partij in overeenstemming met hun respectieve privacybeleid.

 

4. Web beacons, pixel en plug-ins

Wij of een geautoriseerde derde partij kunnen web beacons op Onze Website hebben geïmplementeerd. Web beacons worden gebruikt om te controleren of een gebruiker toegang heeft gehad tot bepaalde inhoud op Onze Website.

Wij of een geautoriseerde derde partij kunnen pixels op Onze Website hebben geïmplementeerd. Pixels zijn kleine grafische bestanden in de header van Onze Website. Wanneer u Onze Website bezoekt, kan uw webbrowser de afbeelding automatisch downloaden, waarbij uw eindapparaat een verzoek moet sturen naar Onze server of de server van de geautoriseerde derde partij, waar de bronafbeelding is opgeslagen. Dit verzoek verschaft informatie over het eindapparaat en kan dus persoonlijke gegevens bevatten. Pixels komen veel voor en worden op veel websites gebruikt.

Wij gebruiken zogenaamde functionele plug-ins op Onze Website. Een plug-in is een softwarecomponent die een specifieke functie aan Onze Website toevoegt. Door het gebruik van de functionele plug-ins implementeren wij bepaalde functies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van Onze Website. Functionele plug-ins komen veel voor en worden op veel websites gebruikt. Elke functionele plug-in zal doorgaans informatie verwerken over wie Onze Website bezoekt en/of gegevens invoert op Onze Website.

Wij gebruiken zogenoemde social plug-ins van sociale netwerken op Onze Website. Een plug-in is een softwarecomponent die een specifieke functie aan Onze Website toevoegt. Door gebruik te maken van de plug-ins van sociale netwerken implementeren wij bepaalde netwerk-gerelateerde functies (bijv. Like- of Share-knoppen). Om de bescherming van uw gegevens te waarborgen, worden de plug-ins niet rechtstreeks in de pagina geïntegreerd, maar gebruiken wij alleen een HTML-link (de zogenoemde "Shariff-oplossing" van c't). Dit zorgt ervoor dat wanneer u Onze Website oproept die dergelijke plug-ins bevat, er nog steeds geen verbinding is met de servers van de provider van het desbetreffende sociale netwerk. Wanneer u op een van de knoppen klikt, wordt een nieuw venster van uw browser geopend en wordt de pagina van het betreffende sociale netwerk opgeroepen, waarop u (eventueel na invoer van uw inloggegevens) bijvoorbeeld op de knop "Vind ik leuk" of "Delen" kunt klikken.

 

5. Sessie- en permanente Cookies en Vergelijkbare Technologieën

Onze Website kan sessie- en permanente Cookies en Vergelijkbare Technologieën op Uw apparaat plaatsen. Het verschil tussen een sessie- en een permanente cookie, web beacon, pixel en plug-in heeft betrekking op de duur van de cookie, web beacon, pixel en plug-in. Sessietechnologieën zijn Cookies en Vergelijkbare Technologieën die doorgaans zo lang meegaan als dat U Uw browser gebruikt, oftewel een browsersessie. Wanneer U Uw browsersessie beëindigt, vervalt de cookie, web beacon, pixel en/of plug-in. Permanente Cookies en Vergelijkbare Technologieën zijn, zoals de naam al aangeeft, permanent en blijven bestaan nadat U Uw browser hebt gesloten. Dit zorgt bijvoorbeeld voor een snellere en vaak handigere toegang tot Onze Website.

 

6. Koppeling van Cookies en Vergelijkbare Technologieën aan andere gegevens

Informatie die wordt verzameld via het gebruik van een cookie, web beacon, pixel en/of plug-in ("Cookiegegevens") is niet gekoppeld aan directe persoonlijke identificatoren (bijv. Uw naam of e-mailadres), tenzij U klant wordt van Casio. Zodra U persoonsgegevens verstrekt op Onze website (bijv. door U aan te melden om informatie van ons te ontvangen), kunnen wij deze persoonsgegevens koppelen aan Cookiegegevens of andere gegevens die verband houden met Uw bezoek(en) aan Onze websites. Voordat Wij dit doen, zullen Wij U hiervan op de hoogte stellen en Uw toestemming vragen of U een recht geven om bezwaar te maken, indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

Indien U geregistreerd bent met een Casio-ID, zullen Wij, voor zover wettelijk toegestaan, Cookiegegevens combineren met Uw Casio-ID om Uw tevredenheid over Onze diensten te vergroten. Voor zover toegestaan, wordt uw Casio-ID geïdentificeerd door u aan te melden met uw Casio-ID of door gebruik te maken van uw IP-adres dat wordt verzameld via Cookies en Vergelijkbare Technologieën.

 

7. Delen van Cookiegegevens en gegevens over websitegebruik met dochterondernemingen en dealers/partners van CASIO 

De gegevens die worden verzameld wanneer U Onze websites bezoekt, d.w.z. Cookiegegevens en andere gebruiksgegevens van de website (samen "Websitegegevens"), worden gemeten door Adobe Analytics, geleverd door Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en doorgegeven aan een platform voor gebruikersgegevens dat wordt geleverd door Treasura Data, Inc., 800 W. El Camino Real, Suite 180 Mountain View, CA 94040 Verenigde Staten, gevestigd in Japan ("User Data Platform"). De gegevens die op de server van Adobe Analytics worden verzameld, worden eenmaal per dag automatisch doorgegeven aan het User Data Platform. Vervolgens worden de gegevens gerepliceerd in het User Data Platform en worden de gegevens die niet nodig zijn voor marketingactiviteiten en analyse verwijderd of bewerkt. De gegevens die oorspronkelijk aan het User Data Platform zijn doorgegeven, worden ongewijzigd bewaard (d.w.z. niet bewerkt of verwijderd). In het User Data Platform worden de Websitegegevens gecontroleerd aan de hand van gegevens die verbonden zijn met Casio-ID's die al in de database zijn opgenomen. Als het IP-adres dat is gekoppeld aan de Websitegegevens overeenkomt met het IP-adres van de gegevens die zijn gekoppeld aan de Casio-ID's, worden de Websitegegevens gekoppeld aan de Casio-ID's van elke betrokken gebruiker. Casio's dochterondernemingen en dealers/partners kunnen toegang krijgen tot het User Data Platform om de gegevens te gebruiken die zijn geregistreerd met de Casio-ID's van elke gebruiker, voor zover dit nodig is voor marketingactiviteiten en analyse in de marktlanden van deze dochterondernemingen en dealers/partners.

De gegevens die oorspronkelijk zijn doorgegeven aan en gerepliceerd zijn in het User Data Platform zullen ongewijzigd worden bewaard. Andere gegevens die in een server van Adobe Analytics worden bewaard, zullen 36 maanden worden bewaard en voor analyse worden gebruikt. De gegevens die in het User Data Platform worden bewaard, zullen 36 maanden worden bewaard op een manier waarop personen geïdentificeerd kunnen worden.

Het bovenstaande zal alleen worden uitgevoerd indien dit op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is toegestaan en, waar nodig, geldige toestemming is verkregen.

 

8. Google Analytics

Onze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om websites te helpen analyseren hoe gebruikers de websites gebruiken. De door een cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website wordt doorgegeven aan Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Vóór de doorgifte wordt deze informatie geanonimiseerd door het laatste octet van Uw IP-adres te verwijderen. Google zal deze informatie namens Ons verwerken om Uw gebruik van de websites te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. Google zal Uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen U er echter op dat U in dat geval wellicht niet alle functionaliteiten van deze website kunt benutten.

Informatie die door Ons wordt verzameld door het gebruik van deze cookies omvat: het aantal bezoekers, verwijzende URL's, en bezochte pagina's.

Voor meer informatie, verwijzen wij U door naar de site van Google:

Google Analytics' use of cookies; en Google's Privacy Overview for Google Analytics.

 

9. Uitschakelen, wissen of afmelden van Cookies en Vergelijkbare Technologieën

U kunt het gebruik van op toestemming gebaseerde Cookies en Vergelijkbare Technologieën van eerste partijen weigeren door de juiste instelling te selecteren in het Cookie Control Center .

 

Waar mogelijk, hebben wij in de volgende tabel een link geplaatst waarin wordt uitgelegd hoe u zich kunt afmelden bij een derde partij die U Cookies en Vergelijkbare Technologieën aanbiedt.

 

Naam Aanbieder Hoe af te zien van deelname
Youtube.com Google https://support.google.com/Youtube/answer/32050
Google Analytics Google https://support.google.com/campaignmanager/answer/2893966?hl=en
Adobe Analytics Adobe https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html


Bovendien laten de meeste webbrowsers ten minste enige controle toe over de meeste Cookies en Vergelijkbare Technologieën via de browserinstellingen. U kunt het gebruik van Cookies en Vergelijkbare Technologieën weigeren door de juiste instellingen in Uw browser te selecteren om Cookies en Vergelijkbare Technologieën te weigeren. U kunt ook bestaande Cookies en Vergelijkbare Technologieën verwijderen via Uw browser. Voor meer informatie, gelieve de volgende websites te bezoeken (afhankelijk van de browser die U gebruikt):
Firefox, Internet Explorer, Google Chrome en Safari.

 

10. Gevolgen van het uitschakelen van Cookies en Vergelijkbare Technologieën en dus van het niet verstrekken van persoonlijke informatie

Wij wijzen U erop dat als U Cookies en Vergelijkbare Technologieën uitschakelt, U mogelijk niet de volledige functionaliteit van Onze websites kunt gebruiken. In het bijzonder kan het zijn dat U beperkte toegang heeft tot bepaalde onderdelen of een andere ervaring beleeft. 

U kunt JavaScript ook te allen tijde uitschakelen. Vergeet niet dat sommige functies van Onze websites mogelijk niet goed werken tenzij Cookies en Vergelijkbare Technologieën en JavaScript zijn ingeschakeld, en dat sommige delen van Onze websites mogelijk helemaal niet werken.

 

II. Details over de Cookies en Vergelijkbare Technologieën die op de Website  worden gebruikt, de rechtsgrondslagen, de bewaartermijnen en de ontvangers van de gegevens

 

1. Strikt noodzakelijke Cookies en Vergelijkbare Technologieën

Strikt noodzakelijke Cookies en Vergelijkbare Technologieën zijn vereist om op de Website te browsen en de functionaliteiten van de Website te gebruiken. Wij zullen deze Cookies en Vergelijkbare Technologieën gebruiken voor zover zij noodzakelijk zijn om de door U specifiek gevraagde functies van de Website mogelijk te maken. Indien U strikt noodzakelijke Cookies en Vergelijkbare Technologieën uitschakelt, zal de functionaliteit van de Website worden aangetast.

Voor strikt noodzakelijke Cookies en Vergelijkbare Technologieën is Uw toestemming niet vereist. De rechtsgrondslag voor het opslaan van informatie op Uw eindapparatuur of voor toegang tot informatie die reeds op Uw eindapparatuur is opgeslagen, is artikel 11.7a (3) Telecommunicatiewet. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke informatie door het gebruik van strikt noodzakelijke Cookies en Vergelijkbare Technologieën is de uitvoering van een overeenkomst (Art. 6 (1) (b) AVG) (indien Wij met U een overeenkomst hebben gesloten over het gebruik van de website) of gerechtvaardigde belangen van Ons of derden (Art. 6 (1) (f) AVG), zoals het leveren van een functionerende website. Volgens Onze beoordeling is dit gerechtvaardigde belang niet in strijd met zwaarder wegende belangen of fundamentele rechten en vrijheden van betrokkenen.

 

2. Voorkeuren Cookies en Vergelijkbare Technologieën

Voorkeuren Cookies stellen Ons in staat de door U gemaakte selecties, voorkeuren en instellingen op te slaan (b.v. taal, regio, tekstgrootte, lettertype). Als U Voorkeuren Cookies en Vergelijkbare Technologieën uitschakelt, zal de Website Uw voorkeuren niet onthouden en dus minder geschikt voor U zijn. De wettelijke basis voor het opslaan van informatie op Uw eindapparatuur of toegang tot informatie die reeds op Uw eindapparatuur is opgeslagen, is Uw toestemming (artikel 11.7a (1) Telecommunicatiewet). De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke informatie door middel van functionele Cookies en Vergelijkbare Technologieën is Uw toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG).

 

3. Statistische Cookies en Vergelijkbare Technologieën

Statistische Cookies en Vergelijkbare Technologieën stellen Ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik en de reikwijdte van het gebruik van de Website door individuele gebruikers om Onze Website te verbeteren. Dit omvat het algehele gebruik van de Website en de gebieden waaraan de gebruiker de voorkeur geeft en stelt Ons zo in staat de prestaties van de Website te verbeteren. De wettelijke basis voor het opslaan van informatie op Uw eindapparatuur of toegang tot informatie die reeds is opgeslagen op Uw eindapparatuur is Uw toestemming (artikel 11.7a (1) Telecommunicatiewet). De wettelijke basis voor de verwerking van persoonlijke informatie door statistische Cookies en Vergelijkbare Technologieën is Uw toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG).

 

4. Marketing Cookies en Vergelijkbare Technologieën

Marketing Cookies en Vergelijkbare Technologieën stellen Ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de Website door individuele gebruikers en de reikwijdte van dat gebruik. Dit omvat of een gebruiker de Website eerder heeft bezocht, de website waar de gebruiker vandaan komt, het algehele gebruik van de site en gebieden waar gebruikers de voorkeur aan geven en stelt Ons zo in staat om de prestaties van de Website en de ervaring van de gebruiker bij het gebruik van de Website te verbeteren. Het stelt Ons ook in staat om de efficiëntie van Onze marketingactiviteiten te analyseren en om gerichte advertenties aan te bieden die is afgestemd op Uw interesses. Als U dergelijke Cookies en Vergelijkbare Technologieën uitschakelt, zult U geen op maat gemaakte advertenties-ervaring ontvangen. De wettelijke basis voor het opslaan van informatie op Uw eindapparatuur of toegang tot informatie die reeds op Uw eindapparatuur is opgeslagen, is Uw toestemming (Artikel 11.7a (1) Telecommunicatiewet). De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke informatie door gerichte advertenties Cookies en Vergelijkbare Technologieën is Uw toestemming (Art. 6 (1) (a) AVG).

 

Lijst van alle cookies en technologieën die op de website worden gebruikt:

 

 

III. Ontvangers en categorieën ontvangers aan wie Wij Persoonsgegevens doorgeven

 

CASIO geeft uw Persoonsgegevens door zoals beschreven in sectie B.2 van de Website Privacyverklaring.

Voor zover providers worden genoemd in de bovenstaande tabellen van deze Cookie Verklaring, treden deze providers op als dienstverleners in de zin van de Website Privacyverklaring. Wij gebruiken deze dienstverleners om namens Ons diensten en producten te leveren en zullen uw Persoonsgegevens met hen delen voor het leveren van de diensten en producten. Onze dienstverleners zijn contractueel verplicht om dergelijke Persoonsgegevens namens CASIO te verwerken onder de juiste instructies die nodig zijn voor de respectieve verwerkingsdoeleinden en om uw Persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen. Onze dienstverleners mogen uw Persoonsgegevens niet anderszins verwerken of delen, behalve voor zover dit wettelijk is toegestaan. Binnen CASIO en met bettrekking tot de dienstverleners is elke toegang tot uw Persoonsgegevens in verband met uw gebruik van de Website beperkt tot die personen die dit moeten weten om hun werkverantwoordelijkheden te vervullen.

 

IV. Grensoverschrijdende doorgifte van gegevens

 

Sommige ontvangers van uw Persoonsgegevens zullen gevestigd zijn of relevante activiteiten hebben buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") (namelijk Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten), waar de wetten inzake gegevensbescherming een ander beschermingsniveau kunnen bieden dan de wetten in uw rechtsgebied. Wij zullen alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat doorgifte buiten de EER adequaat worden beschermd zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Door middel van het sluiten van passende overeenkomsten voor gegevensdoorgifte op basis van standaardcontractbepalingen (2021/914/EU), zoals bedoeld in Art. 46 (2) (c) AVG of andere passende middelen, die op verzoek toegankelijk zijn via de contactgegevens in sectie VI. hieronder, hebben Wij vastgesteld dat alle ontvangers buiten de EER een passend beschermingsniveau zullen bieden voor de Persoonsgegevens en dat passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, onopzettelijk verlies of wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking. Elke verdere doorgifte (inclusief aan Onze filialen buiten de EER) is onderworpen aan passende vereisten voor verdere doorgifte zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

V. Uw rechten, hoe u uw rechten kunt uitoefenen, Cookies en Vergelijkbare Technologieën uitschakelen

 

1. Uw rechten

U hebt - zoals bepaald door het toepasselijk recht - (i) het recht op toegang; (ii) het recht om een kopie te krijgen van Uw Persoonsgegevens die worden verwerkt; (iii) het recht op rectificatie; (iv) het recht op verwijdering ("recht op vergetelheid"); (v) het recht op beperking van de verwerking; (vi) het recht op gegevensoverdraagbaarheid; (vii) het recht om bezwaar te maken; en (viii) het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Indien U Uw toestemming heeft verleend voor het gebruik van Cookies en Vergelijkbare Technologieën en/of voor enige verwerking van Persoonsgegevens, kunt U deze toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Een dergelijke intrekking zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

 

U kunt meer informatie over Uw rechten vinden in sectie B.5 van Onze Website Privacyverklaring.

 

2. Hoe U Uw rechten kunt uitoefenen, Cookies en Vergelijkbare Technologieën uitschakelen

U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken via ons Cookie Control Center of door contact met ons op te nemen (zie details in sectie VI.).

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op de in Sectie VI. vermelde wijze.

 

VI. Meer informatie

 

Ga voor meer informatie naar Onze Website Privacyverklaring of neem contact met ons op via CASIO Europe GmbH, Casio-Platz 1, D-22848 Norderstedt, e-mail: dataprotection@casio.de. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming CASIO Europe GmbH, ter attentie van: Data Protection Officer, Casio-Platz 1, D-22848 Norderstedt, Duitsland of e-mail naar dataprotection@casio.de.

 

 

Select a location